Tato webová stránka používá cookies. Cookies mohou být použity pro marketingové účely, statistické a přizpůsobení služeb individuálním potřebám uživatele. V nastavení webového prohlížeče, který používáte, můžete změnit způsob nakládání se soubory cookies. Používání této webové stránky bez změny nastavení souborů cookies znamená, že budou uloženy do paměti. Další informace
Souhlasím s používáním Cookies


DOKLADY POTŘEBNÉ K REKLAMAČNÍMU ŘÍZENÍ:

1.DOKLAD O PRODEJI
2.DOKLAD O ODBORNÉ MONTÁŽI(potvrzení autoservisu)
3.VYPLNĚNÝ NÁMI DODANÝ REKLAMAČNÍ PROTOKOL
4.KOPIE VELKÉHO TECHNICKÉHO PRŮKAZU 
 poznámka: 

NÁHRADNÍ DÍLY SE OPOTŘEBOVÁVAJÍ PROVOZEM VOZIDLA,STAVEM KOMUNIKACÍ A DÁLE
ZPŮSOBEM JAKÝM ŘIDIČ UŽÍVÁ VOZIDLO.
NÁHRADNÍ DÍLY JSOU URČENY K MONTÁŽI ODBORNÝM SERVISEM.
ODBORNOU MONTÁŽÍ SE ROZUMÍ TECHNOLOLOGICKÝ POSTUP OPRAVY STANOVENÝ VÝROBCEM AUTOMOBILU POPŘÍPADĚ VÝROBCEM NÁHRADNÍHO DÍLU A PROVEDENÝ ŘÁDNĚ VYŠKOLENÝM ODBORNÍKEM.

ZÁKONEM STANOVENÁ ZÁRUČNÍ LHŮTA SE VZTAHUJE NA VÝROBNÍ VADY.

REKLAMACI JE PRODÁVAJÍCÍ POVINEN VYŘEŠIT DO ZÁKONEM STANOVENÉ LHŮTY,tj DO 30 DNŮ ODE DNE
PŘEVZETÍ OD KUPUJÍCÍHO.

REKLAMAČNÍ LHŮTA MŮŽE BÝT PO DOHODĚ S KUPUJÍCÍM DELŠÍ VZHLEDEM K POTŘEBĚ ODBORNĚJŠÍ
EXPERTÍZY PŘÍMO U VÝROBCE.(lhůta výrobce 3-5 měs.)Jednáme tak na vlastní náklady pokud zákazník není schopen odborně  prokázat vadu ,např.znaleckým posudkem soudního znalce
nebo odborným servisem s přeně stanovenou analýzou závady.
 

Auto Moto Milníček s.r.o.
742 42 Šenov u N.Jičína
Dukelská 137
DIČ: CZ03456161     IČ: 03456161

V Šenově u N.Jíčína    1.12.2014